Tím pedagógov

 

Riaditeľka: PaedDr. Patrícia Fekete

 

 

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň, predškolská a elementárna pedagogika. Absolvovala kurz s názvom „Montessori pedagogika v materských školách“ v Montessori vzdelávacom centre v Brne. Rada cestuje, jeden rok strávila v Kanade. Zúčastnila sa aj na študijných pobytoch v Poľsku a v Taliansku. V priebehu svojej praxe učila aj na základnej škole. Hrá na klavíri a flaute a v našej materskej škole sa bude venovať aj príprave predškolákov.

 

 

 

Učiteľka: Natália Staňová

 

 

Je študentkou Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku. Strávila päť rokov vo Veľkej Británii, kde sa zdokonalila v anglickom jazyku. Je veľkým milovníkom prírody a zvierat. So svojím psíkom absolvovala aj výcvik poslušnosti. Popri škole a práci sa začala aktívne venovať aj hre na klavír pod vedením učiteľa konzervatória. Páči sa jej pedagogika Montessori, pretože sa v nej kladie dôraz na prirodzenú výchovu, ktorá sa podriaďuje individuálnym potrebám detí.

 

 

 
Učiteľka: Bc. Danka Baraníková

 

 

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách. V minulosti študovala na fakulte telesnej výchovy a športu. Zameriava sa na pohybový rozvoj dieťaťa predškolského veku, ktorý vedie k telesnej, duševnej a sociálnej pohode. Momentálne je študentkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde študuje pedagogiku. Má absolvované dva stupne Montessori kurzu.

 

 

 
Učiteľka: Janka Martyáková

 

Má ukončené stredoškolské vzdelanie zamerané na učiteľstvo v materských školách. Venuje sa hudbe a tancu.

 

 

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk