"Mier vo svete začína v našich deťoch."
Maria Montessori

Materská škôlka

Zem
26. 4. 2018

Zem

Deťom boli ponúknuté pripravené prostredia z rôznych vzdelávacích oblastí. Vnímali povrch Zeme pomocou hmatu a pohybu. Cez pracovné a výtvarné aktivity si uvedomovali vzťah Zem a vesmír. V matematike vytvárali postupnosť s prechodom cez desiatku a v desiatkovej sústave cibrili jemnú motoriku pomocou malých červeno-modrých tyčí. viac


Experimenty
20. 4. 2018

Experimenty

Už druhý rok sme usporiadali ku príležitosti osláv Dňa Zeme experimentálne dopoludnie.
Pani učiteľka Danka si pripravila experiment s názvom „Mliečny tanec“ a pokus s vodou v plastovej fľaši.
viac


Seminár „Matematika v predškolskom veku“
15. 4. 2018

Seminár „Matematika v predškolskom veku“

V našej materskej škole sme už druhý rok pripravili odborný seminár. Tohtoročný bol zameraný na Matematiku v predškolskom veku – Čísla a vzťahy. Prezentovali sme výnimočné matematické pomôcky, ktoré vytvorila Mária Montessori. viac


Žaba
13. 4. 2018

Žaba

V téme žabka sme sa venovali rôznym pokusom s vodou, magnetom a farbou. Zoznámili sme sa so základmi magnetizmu, ale aj s vlastnosťami hustoty látok a farieb. Trénovali sme úchop rôznych predmetov, spoznávali polkruh v koncepcii kruhu a hrali rôzne námetové, konštrukčné a dramatické hry v krásnom prostredí našej materskej školy.
viac

Predošlá  | 10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  Ďalšia

 

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk