Cenník

 


Registračný poplatok pri nástupe dieťaťa do materskej školy – zápisné je rodič povinný uhradiť pri odovzdaní prihlášky do materskej školy

 

        70,-€


Mesačný poplatok za celodennú výchovu a vzdelávanie dieťaťa

Mesačný poplatok - súrodenec -  za celodennú výchovu a vzdelávanie dieťaťa

                        250,- €

       190,- €

           

Strava, pitný a ovocný režim pri celodennej výchove

 

Strava, pitný a ovocný režim pri poldennej výchove 

 

 2.90,-€ /deň

 

 2.30,-€ /deň

 


Mesačný poplatok zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie:

 

– komplexnej starostlivosti, vzdelávania a výchovy

- zabezpečenie pedagógov, logopáda, psychológa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

– zabezpečenie všetkých didaktických a ostatných pomôcok, kníh a edukačných hračiek

– zabezpečenie posteľnej bielizne, uterákov, toaletných potrieb, zásteriek na ochranu oblečenia a ich výmeny

– zabezpečenie pitného režimu, ovocia a zeleniny aj mimo poskytovanej stravy. Ovocie a zelenina je k dispozícii po celý deň.

 

Pri naplnení kapacity materskej školy budú do výchovno- vzdelávacieho procesu zadarené do poradovníka tie deti, ktoré majú vyplnenú prihlášku, ako aj zaplatený registračný poplatok.

 

Školné je potrebné uhrádzať do 15. kalendárneho dňa za aktuálny mesiac a odobratú stravu za predchádzajúci mesiac.

 

Pri úhradách uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a mesiac, rok (napr. JÁN MRKVIČKA 02/2018).

 

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk