Zdravie a pohyb

5. apríl 2019

 V tomto období prevažuje motorické teda pohybové učenie. Dieťa sa jednoduchšie učí v rámci zážitkového učenia a v spojení s pohybovými prejavmi. Hrubá motorika (pohybové schopnosti - obratnosť, rýchlosť, pohotovosť, koordinácia pohybov) je jedným z kľúčových faktorov pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa predškolského veku. K rozvoju týchto zručností je potrebné  pripraviť pohybové prostredie s využitím kvalitného náradia a náčinia.

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk