Vzdelávame sa

19. október 2018

Už druhý rok sme sa zúčastnili konferencie vo Vysokých Tatrách. 

Tento rok  bola zameraná na jazykovú gramotnosť u detí predškolského veku.

Prednášajúci predstavili rôzne stratégie v rozvíjaní spisovnej výslovnosti hlások. Rozprávali o tom, aká dôležitá je komunikácia v emocionálnom a sociálnom svete predškoláka. Zdôrazňovali rozvíjanie fonematických schopností, ktoré vedú k formovaniu budúcich dobrých čitateľov s jazykovým citom. 

Okrem toho sme do materskej školy zakúpili ďalšie kvalitné edukačné pomôcky.

 

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk