Veľkonočný ostrov/Zem

26. apríl 2019

Zaujímavosťou však je, že na Veľkonočnom ostrove sa každoročne koná súťaž, kde úlohou mužov je získať vajce morskej lastovičky!

Pani učiteľka Ela prostredníctvom príbehu o Malom princovi zoznámila deti s planétou Zem z vtáčej perspektívy. Prostredníctvom Hejného metódy „Schody“ spoznali aj ďalšie planéty. Zaujímavými aktivitami sa deti trénovali v opise obrázkov, vytvárali obrazce súhvezdí a experimentovali s bublinami.

Pani učiteľka Karin s deťmi tancovala. Oboznámila deti so zaujímavosťami Veľkonočného ostrova. Spoločne si vymodelovali sochu Moai.

Pani učiteľka Danka vytvorila baterkový model Zeme, aby deti pochopili striedanie dňa a noci. Spoločne hľadali najkratšiu a najdlhšiu cestu planét k Slnku. Cibrili jemnú motoriku použitím pipety. Naučili sa kam patrí sklenený, plastový a papierový odpad, kam sa odváža a čo sa z neho môže opätovne vytvoriť. Spoznali recyklačnú značku.

Pani učiteľka Natálka pripravila deťom zážitok z maľovania kraslíc a pani učiteľka Janka vytvorila prostredia na predčitateľskú gramotnosť a aktivity s vodou.

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk