Slovensko/ 3.časť Slovenské rieky a pohoria

1. február 2019

Pohyb vody v prírode sme spoznávali prostredníctvom praktického života pedagogiky Montessori, cez matematické prostredie Hejného metódy „krokovanie“, Orffov inštrumentár a zaujímavé experimenty. 

Pripravené boli tzv. „mokré aktivity“, kde si deti mohli vyskúšať pohyb ruky s použitím vody, pipety, sitka, prírodných a umelých materiálov. Poznávali ako vzniká prameň, jazierko či pleso.
Slovnú zásobu obohatili o názvy slovenských riek, pohorí s použitím pomôcky „pohyblivá abeceda“. Pripravená bola aj štvorcová sieť, kde deti cibrili abstraktné myslenie (pohyb rieky od prameňa do jej ústia) cez konkrétne aktivity zamerané na priestorovú orientáciu.

Prvý polrok školského roka sme ukončili tému o Slovensku, poskytli sme našim rodičom individuálne konzultácie o progrese detí a oslávili narodeniny kamaráta Tobiho.

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk