Praktikantky v našej materskej škole

25. november 2018

Ako materská škola zaradená do siete Ministerstva školstva umožňujeme pedagogickú prax študentkám stredných pedagogických škôl denného a pomaturitného štúdia zameraného na učiteľstvo pre materské školy. Praktikantky môžu nahliadnuť do sveta predškolskej edukácie, oboznamujú sa so štruktúrou vzdelávacej aktivity, pedagogickou diagnostikou, prípravou ranných hier a cvičení pre deti. Môžu sa inšpirovať zaujímavými témami a pripravenými prostrediami zo vzdelávacích oblastí, ktoré sú popretkávané alternatívnymi princípmi pedagogiky Márie Montessori a Hejného metódy.

Zároveň sme boli oslovení organizáciou Červený kríž o praktickú ukážku matematiky s Montessori materiálom.
V materskej škole organizujeme aj semináre zamerané na alternatívne prvky využívané v predškolskej edukácii.

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk