Les/Prírodné spoločenstvo

12. október 2018

Spoznávali sme prírodniny zmyslami a triedili sme ich podľa farebných Montessori doštičiek a geometrických tvarov. Vytvorenie škatule na plast, pokus so starými fixkami či spoznávanie možností ako využiť staré časopisy novým spôsobom nám umožnilo spoznávať ďalšie spôsoby recyklácie. 
Hrali sme sa v prostredí matematiky Hejného „Kocky“ a „Krokovanie“, skúšali výtvarnú techniku frotáž a odtláčanie. Dramatické, jazykové, hudobné a pohybové aktivity nás sprevádzali touto krásnou témou. 
Náš kamarát Ronko oslávil svoje narodeniny.

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk