Extra aktivity

5. október 2018

Nadštandardné aktivity patria k tradícii našej materskej školy. Nazývame ich aj akceleračné tzv. obohacujúce programy. Realizujú sa mimo hlavných vzdelávacích aktivít a tém. Pre deti sa snažíme vytvárať ďalšie pripravené prostredia na rozvoj intelektového, umeleckého, športového a praktického nadania. 

Ide o anglický a španielsky jazyk (pani učiteľky Natália, Ela, Patrícia), pohybovo-dramatický projekt (pani učiteľky Jana, Daniela), dychové cvičenia na flaute (pani učiteľka Patrícia), hry vo vode (trénerky Viktória a Martina), pestovanie a zber úrody.

 

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk