Dobrovoľníci z Červeného kríža, športový deň, výlet vláčikom na Alpinku

14. jún 2019

Zopakovali sme si základné telefónne čísla záchranných zložiek. Precvičili sme si ako sa podáva prvá pomoc. Vieme, čo je to bezvedomie a ako správne uložiť človeka do stabilizovanej polohy.

V štvrtok sme pod vedením pani učiteľky Karin absolvovali športový deň. Deti si zasúťažili v rôznych športových disciplínach

(hod na cieľ, skok vo vreci, prekážkový beh, súťaž v dvojiciach s balónmi ).Na záver nechýbalo odovzdávanie diplomov.

A zaujímavý týždeň pokračoval výletom na Alpinku tradičným vláčikom. V našej materskej škole máme o zážitky vždy postarané!

Súvisiace obrázky

Kontakt

Súkromná materská škola,
Pro Pueris
A: Stará baštová 11, Košice 040 01
T: 055 381 33 40, 0915 766 979
Email: riaditel@kreativnaskolka.sk